Zváračky CO2 

Zváranie CO2 (MIG) patrí medzi najrozšírenejšie metódy zvárania na svete, ide o pomerne lacné zváranie (nízke náklady na prídavný materiál), pri ktorom dokážeme zvariť rôzne druhy ocelí - pomocou zváračky, ktorá automatickým posunom posúva zvárací drôt cez zvárací horák a pomocou elektrického oblúka, ktorý vzniká pri dotyku so zvarencom sa taví kov, následne tuhne a tvorí sa zvar.

Cóčky nie sú vhodné na zváranie tenkých plechov. CO2 ochranný plyn je takmer raz tak lacný ako argón.