na stránke
Zobrazených 1 - 12 z 28 položiek
Zobrazených 1 - 12 z 28 položiek

Kompresory 

Vzduchové piestové kompresory do domácich dielní a profesionálnych prevádzok

Kompresory - zariadenia poháňané elektrickou energiou produkjú stlačený vzduch využívaný na pohon pneumatického náradia, dofukovanie kolies na bicykloch, motorkách či automobiloch alebo na čistiace práce - ofukovanie vzduchom.

Vzduchové kompresory bezolejové a vzduchové kompresory olejové

Základné konštrukčné typy kompresorov- menšie a ľahšie bezolejové kompresory - vhodné na kratšie zaťaženie pri vysokom výkone a robustnejšie olejové jednopiestové a dvojpiestové kompresory, ktoré umožňujú väčší objemový výkon a dlhšiu *prevádzku. 

*POZOR - nie nepretržitú - na nepretržitú prevádzku existujú skrutkové kompresory, ktoré sú konštrukčne prispôsobené na neustále využitie.

Kompresory podľa objemu a tlaku

 Z hľadiska objemu rozdeľujeme kompresory

  • kompresory bez vzduchového zásobníka - vhodné na dofukovanie pneumatík, ofukovanie menších plôch od prachu a pod.
  • kompresory so vzduchovým zásobníkom - tie môžu mať rôzny objem (3l, 24l, 50l, 100l a väčšie) - od veľkosti nádoby závisí spôsob 

Z hľadiska tlaku rozdeľujeme kompresory

  • štandardné- tlak v rozmedzí 8-10barov
  • vysokotlakové - tlak 30 barov a viac

Príslušenstvo ku kompresorom

Ku kompresorom je vhodné zvoliť správne pneumatické náradie a príslušenstvo - to vyberáme vzhľadom na výkon a parametre kompresora. Pri kúpe kompresora odporúčame zvážiť jeho využitie aj v budúcnosti - slabšie kompresory nemusia mať dostatočný výkon napr. na striekanie farby alebo pohon pneumatického náradia, ktoré pre svoj chod spotrebuje väčšie množstvo vzduchu.