Kategórie

Informácie k nákupu

Klient sa pri uplatňovaní záruky môže s potrebnými dokumentami (záručný list, faktúra/pokladničný bloček) obrátiť priamo na servis danej značky, alebo tovar poslať do našej predajne spolu s popisom závady, záručným listom, kópiou dokladu o kúpe a spiatočnou adresou.

Vopred však odporúčame kontaktovať nás buď písomne na adrese M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín alebo telefonicky na  0915 978 022. Hlavne ak sa jedná o pozáručnú opravu. 

Klient sa pri uplatňovaní záruky môže s potrebnými dokumentami (záručný list, faktúra/pokladničný bloček) obrátiť priamo na servis danej značky, alebo tovar doručiť do našej predajne spolu s popisom závady, záručným listom, kópiou dokladu o kúpe a spiatočnou adresou.

 Vopred však odporúčame kontaktovať nás buď písomne na adrese M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín alebo telefonicky na  0915 978 022. Hlavne ak sa jedná o pozáručnú opravu.  

► Storno objednávky

Od odoslania objednávky je objednávka považovaná za záväznú. Zákazník má však právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda od objednávky) do 14 dní od prevzatia tovaru. Prosíme, vrátiť tovar neponičený, podľa možností v originálnom a neporušenom obale a s kompletným obsahom (s návodom, záručným listom a kompletným príslušenstvom). 

► Reklamácie a záručný servis

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov a začína platiť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, požiadavky na predĺženie záručnej lehoty je nutné individuálne prejednanie a dohodnutie podmienok. 

Počas záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie závad výrobku. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Poškodenie výrobku spôsobené jeho nevhodným použitím alebo nedodržaním inštalačného návodu a návodu na použitie, nie sú vadami výrobku. Vadou výrobku nie je, ak zariadenie pracuje v nevhodnom prostredí a nie sú zabezpečené pravidelné servisné prehliadky. Záruka neplatí pri chybách alebo zmenách v záručnom liste, pri poškodení identifikačnej nálepky výrobku (kód tovaru, výrobné číslo).

Pri záručnej oprave kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením záručného listu a dodacieho listu s dátumom predaja, pečiatkou a podpisom predávajúceho. Reklamovaný výrobok musí kupujúci bez zbytočného odkladu zaslať na adresu prevádzky kuriérom, poštou, alebo osobne odovzdať pracovníkovi vo výdajnej miestnosti predajcu so sprievodným  listom, kde musí byť uvedené označenie výrobku s popisom jeho závady. Tovar musí byť kompletný. 

► Adresa k zaslaniu reklamačných opráv:


KRUPA KAJO, s. r. o.
M. R. Štefánika 2267
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

 

Tovar zaslaný od zákazníka na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

*30 dní plynie od prevzatia Vašej reklamácie od doručovateľa až po jej expedovanie našimi zamestnancami